Havo Nederlands 2011-2 (19 punten)

De groene autorace

Maak een goedlopende samenvatting in correct Nederlands van maximaal 180 woorden van de tekst ‘De groene autorace’. Uit je samenvatting moet voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet gelezen heeft, duidelijk worden:

  • welke voordelen de elektrische auto heeft ten opzichte van de huidige auto; 
  • welk standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de elektrische auto; 
  • welke (individuele en maatschappelijke) kostenaspecten de consument in overweging dient te nemen als hij een elektrische auto wil kopen; 
  • welke negatieve consequenties de invoering van de elektrische auto voor het milieu heeft; 
  • welke beperkingen de elektrische auto heeft ten opzichte van de huidige auto; 
  • welke conclusie wordt getrokken ten aanzien van de elektrische auto en welke aanbevelingen daaromtrent worden gedaan.
antwoord uitleg

Oefenvragen