Eindexamensiteonmisbaar bij een goede voorbereiding op het eindexamen